Ons steunen

De VED is een patiëntenvereniging die volledig uit vrijwilligers bestaat en een kleine patiëntengroep gezien de zeldzaamheid van onze aandoening. Door middel van uw bijdrage kunnen wij werken aan het realiseren van de doelstellingen van onze vereniging. Zoals het verzorgen van lotgenotencontact voor onze leden, het syndroom van Ehlers-Danlos meer bekendheid geven bij (para-)medici en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de nog vele onbekendheden gebieden binnen onze syndroom.

Onze vereniging heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Deze beschikking is nodig voor mensen en bedrijven die ons geld willen schenken en dit van de belasting af willen trekken. HIER vindt u onze overzichtspagina waarop wij de verplichte informatie ontsluiten en u onze ANBI status kan controleren. Daarnaast vindt u hier onze donatiemodule die loopt via Stichting Geef Gratis waarmee u makkelijk aan ons kunt doneren. En kunt u als donateur periodieke schenkingsovereenkomsten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s. 

Alle vormen van hulp zijn dus van harte welkom! U kunt denken aan de volgende dingen:

 

Bankrekeningnummer: NL07 INGB 0005 5224 92